Pohled na KuniceO KROK ZPĚT 
KONTAKT 

Na Internetu
V Kunicích

Pálení čarodějnic v Kunicích

Letošní „Pálení čarodějnic“ v obci Kunice proběhlo na vrchu Jedlíčko pod záštitou občanského sdružení Rozvoj Kunic a okolí, manželů Růžičkových a hlavního sponzora občerstvení Ing. Petra Kuchára. „Jedličko“ je kopec nad Kunicemi, odkud je překrásný výhled po okolí, především na Kunice, Vidovice, Velké Popovice a nyní i na vznikající logistický areál LAK. Za krásného počasí je odsud vidět široko daleko (Praha, Středohoří,…) a pro místní obyvatele hraje toto místo významnou roli v historii obce.

Právě v těchto místech, tedy mezi Jedličkem a cca 300 metrů dále, kde leží tzv. „Bílý kámen“, vedla stará „pražská cesta“ Praha – Vídeň, po které jezdila se svým otcem Karlem IV, Marie Terezie. V koloně jelo vždy několik desítek vozů a kočí v Kunicích přepřahali koně. Jeden z mnoha pramenů zmiňuje, že i název obce „Kunice“ je odvozen od koní, „Konice“, ale není to jisté, neboť další legenda např. zmiňuje bájného sedláka Kunu. Obyvatelé osady Vidovice, „Vidovičáci“ měli ve středověku povinnost zapalovat u Bílého kamene oheň vždy v případě nebezpečí, neboť oheň byl vidět až do Prahy. Proto lid vidový, tedy Vidovice.

Volba Jedlička nebyla náhodná! Dříví pro tuto akci bylo darováno manželi Růžičkovými, který provádějí čištění tamějšího lesíka, a trámy pro hranici pocházely ze staré zámecké střechy. Po odstranění náletu a nemocných stromů čekalo na majitele lesíka nemilé překvapení v podobě hromad odpadků od neukázněných chatařů, kteří se zde po dlouhá léta zbavovali svého odpadu. K dnešnímu dni bylo odvezeno již 5 nákladních vozidel odpadu k ekologické likvidaci, dalších cca 50 je stále zarostlých v zasypaných jámách. Během léta dojde i k jejich odstranění a následně výsadbě nových stromů.

Dalším důvodem, proč jsme se zde setkali, byla propagace našeho sdružení. Jak uvedl při přivítání cca 150 účastníků předseda sdružení RKO Ing. Pavel Hirsch. Šlo o jedinečnou příležitost prohlídnout si „obec pod halami“ na vlastní oči a udělat si tak vlastní úsudek o velikosti tohoto díla, neboť v těchto dnech začalo oplášťování již druhé haly. Zúčastnění společně vyjádřili své rozhořčení nejen nad zhoršeným radiovým a televizním signálem v obci, ale především nad necitlivým zásahem do krajiny, kdy došlo k výstavbě hradby, která brání ve výhledu do krásné okolní krajiny. Jeden z místních chatařů dodal, že tyto haly vidí dokonce i ze svého bytu na pražském Opatově.

Návštěvníci akce byli seznámeni i s dalšími plánovanými činnostmi sdružení. Zejména byli požádáni o pomoc s přípravou dětského dnem 4.června 2006. Dále se připravují i projekty „zasaď svůj strom“ a „obcí pěšky a bezpečně“. Nejsme lhostejní ke svému okolí, proto chceme letos na podzim zahájit tradici novému zvyku, kdy si každý obyvatel obce bude moci „zasadit“ svůj strom na předem vybraná místa jako jsou aleje, parčíky, náměstí apod. A společně se svými dětmi sledovat, jak jejich strom hezky roste. Druhý projekt si klade za cíl vytvořit lepší podmínky pro chodce a omezit tak místní dopravu. Nový bezpečný chodník bude spojovat Kunice s Vidovicemi a propojí samoobsluhu, kostel, restaurace, školku, zámeček a sportovní areál. Současný stav, kdy v obci není žádný chodník a škarpy rozježděné od nákladních vozidel, je pro chodce a především naše děti velmi nebezpečný!

Další akcí, na kterou do Kunic zveme všechny čtenáře je dětský den, který se koná 4. června v areálu TJ Kunice ve „Žlábkách“ u zámečku Berchtold ve Vidovicích. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám již nyní pomáhají v našem úsilí a budeme rádi i za další podporu v budoucnu, protože práce je stále dost.

 
Přidat k oblíbeným © 1999-2006 Všechna práva vyhrazena www.sweb.cz/kunice