Dětský den v Kunicích, děti a klaun ŠášaO KROK ZPĚT 
HISTORIE 
SOUČASNOST 
FOTOGALERIE 
POHLEDNICE 
SPOLUPRÁCE 
PARTNEŘI AKCE 
KONTAKT 

Partneři dětského dne

Dovolte nám, abychom na tomto místě poděkovali všem našim dárcům a sponzorům, díky kterým můžeme naše dětské dny realizovat. Jde o malé i velké firmy podnikající v obci i mimo ní. Všechny však spojuje snaha podpořit dobrou věc!

Máte-li zájem o podporu dětského dne v Kunicích a propagaci Vaší společnosti, obraťte se prosím na nás. Není rozhodující výše ani forma Vaší pomoci, jde především o to aktivně se zapojit!

Bankovní spojení na občanské sdružení Rozvoj Kunic a okolí: 204128997/0300, variabilní symbol 0601 („Dětský den“). Na požádání Vám rádi vystavíme darovací nebo sponzorskou smlouvu, na jejímž základě můžete výši příspěvku zařadit do běžných provozních daňově uznatelných nákladů (dary/náklad na reklamu).

Partnery Dětského dne v Kunicích jsou:
   

       

     

   

     

     

   

   

   

Benti, s. r. o., Samoobsluha Kunice - Milan Pechar, Autodoprava - Jiří Hájek, Lom Žernovka, s. r. o., Restaurace Na Staré faře, Zdeněk Kratochvíl, Vítek Rotter, Proficolor, s. r. o., Josef Rajm, Jiří Pačes, Vlastimil Strnad, Restaurant La Strada Alice a Pavel Bartákovi, Fischer Quality Construction, s. r. o., Český pařez, s. r. o, Alena Pancová, Richard Bednář, AT servis-teplo, s. r. o., EPT servis - Zdeněk Rybka, Erika Prokšová & Josef Linderoth.


 
Přidat k oblíbeným © 1999-2010 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/detskyden