Pohled na KuniceVZNIK SDRUŽENÍ 
ČINNOST SDRUŽENÍ 
STANOVY SDRUŽENÍ 
KONTAKT 

Činnost občanského sdružení

Stránka se průběžně aktualizuje....

2019: Podpořili jsme sportovním vybavením a knihami a časopisy vznikající školní knihovnu naší základní školy, dále jsme vybavili mateřskou školu pojízdnou vodní lázeň pro zajištění ohřevu jídla v dočasných prostorách, V neposlední řadě jsme podpořili volnočasové aktivity dětí příspěvkem tenisové výuku, fotbalové a volejbalové vybavení dětí TJ Kunice. To vše v celkové výši 158 551 Kč.

Říjen 2018 Zástupci RKO zvoleni ve volbách do nového obecního zastupitelstva (pánové Hirsch, Hašek).

2017: Podpořili jsme vybavením a učebními pomůckami k zajištění kvalitní výuky dětí základní školy v naší obci.

2015: Podpořili sportovním vybavením mužstva minipřípravky, přípravky a mladších žáků v naší obci v sezóně 2015.

2015: Podpořili jsme vybavením a učebními pomůckami k zajištění kvalitní výuky dětí základní školu v naší obci.

Říjen 2014 Zástupci RKO zvoleni ve volbách do nového obecního zastupitelstva (pánové Hirsch, Růžička, Hašek).

Bílý kámen2011: Naučná stezka Kunickou přírodou
Ve středu 26.10. 2011 proběhlo v obci Kunice slavnostní zahájení naučné stezky Kunickou přírodou. Tato 1,2 km dlouhá naučná stezka je výsledkem společné práce několika místních organizací a zapojena byla i veřejnost při přípravě loga stezky. Na stezce, která začíná od sport centra, je postaveno celkem 10 informačních cedulí, které jsou zaměřeny na různá témata týkající se okolní přírody. Text je bohatě doplněn obrázky a také otázkami, na které si návštěvníci mohou zkusit odpovědět. Součástí informačních cedulí jsou také zajímavé pohyblivé kvízy, kde si můžete vyzkoušet Vaše schopnosti a znalosti. A aby se naši nejmenší co nejvíce zabavili a potěšili, nechali jsme k některým zastavením vybudovat herní prvky. Projekt je financován z Programu rozvoje venkova a realizován ve spolupráci s partnery projektu: Obec Kunice, FK Kunice, MŠ Kunice, Klub Českých Turistů a ALKOM-IPC, provozovatel Hotel-zámku Berchtold.

Přijďte nás navštívit, podzimní počasí přímo vybízí k procházkám v přírodě.

Daniela Kamarádová, koordinátorka projektu

Bílý kámen2011: Revitalizace odpočinkového místa Bílý kámen
Rozvoj Kunic a okolí v uplynulých dnech dokončil revitalizaci oblíbeného vyhlídkového místa "Bílý kámen" na rozhraní Kunic a Velkých Popovic. Vzniklo tak příjemné odpočinkové místo s výhledem na obec a okolí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER - Programu rozvoje venkova ČR.

Říjen 2010 Zástupci RKO znovuzvoleni ve volbách do obecního zastupitelstva na druhé funkční období (p. Hirsch, p. Růžička, p. Hašek).

2010: Podpořili sportovním vybavením mužstva mladších žáků, žáků v naší obci v sezóně 2010.

2009: Podpořili sportovním vybavením mužstva minipřípravky, přípravky v naší obci v sezóně 2009.

Dětský den v Kunicích 2008
Již čtvrtý ročník dětského dne v Kunicích se uskuteční dne 31. května 2008 s bohatým zábavným programem nejen pro naše nejmenší.


Pálení čarodějnic Kunice 2008
Letošní Pálení čarodějnic se koná v areálu TJ Kunice a Zámku Berchtold. Začátek programu již od 16:00 hod.


26. 3. 2008 Valná hromada RKO, ve Sport centru Na Zámečku, zápis ke stažení zde.

RKO ve spolupráci se Sport centrem Na Zámečku zajistilo ve školním roce 2007/2008 dětem z MŠ Kunice pravidelné hodiny tenisu pod vedením trenéra.


RKO Beseda o historii Kunic-Vidovic, Zámku Berchtold a okolí
V sobotu 8. prosince 2007 od 14:00 hodin proběhla ve Sport centru Na Zámečku promítání fotografií, čtení z kroniky, beseda o historických názvech v obci. Od 16:00 koncert skupiny Botafogo z divadla „Y“ s p. Janem Jiráněm.

1. 12. 2007 RKO uspořádalo Mikulášskou nadílku ve Sport centru Na Zámečku.
V sobotu 1. prosince 2007 od 16:00 proběhla ve Sport centru Na Zámečku Mikulášská nadílka. Hlavním partnerem akce byla Skupina ČEZ, a. s. fotoreportáž

14. 9. 2007 Pořádání prvního ročníku Slavnostní hudby Na Zámečku, koncert skupiny Rangers, Petry Černocké a skupin Žízniví Dubáci a Nemytá bambule v areálu parku Zámku Berchtold.

23. 6. 2007 Pořádání prvního ročníku RKO Cup Na Zámečku 2007, tenisového turnaje neregistrovaných hráčů, hrajících pro radost, o mistra mikroregionu.

2. 6. 2007 Pořádání "3. dětského dne v Kunicích v areálu TJ Kunice "Ve Žlábkách", cca 800 účastníků. Více. Z výtěžku dětského dne v Kunicích jsme podpořili dětský domov ve Strančicích.

30. 4. 2007 "Pálení čarodějnic" v areálu TJ Kunice a Zámku Berchtold, cca 300 účastníků.

28. 4. 2007 zasedání valné hromady v restauraci Na Staré faře. Zápis z valné hromady

Zima 2006 Soutěž o nejlepšího kunického sněhuláka.

Prosinec 2006 Vydání prvního společného zpravodaje (OÚ, RKO, TJ, SOU,..)

Říjen 2006 předvolební kampaň zástupců RKO pro volby do obecního zastupitelstva. Dne 21. 10. 2006 Do zastupitelstva obce Kunice byli zvoleni 4 kandidáti SNK RKO(Hirsch, Růžička, Svobodová, Hašek).

Září 2006 jednání zástupců RKO ve věci opravy komunikací v obci.

Srpen 2006 pořízení pramice RKO na rybník Žlábky

Srpen 2006 proběhla v Mateřské škole Kunice brigáda RKO, při které byla vyčištěna pískoviště, odstraněny cihly, beton a suť ze školní zahrady i okolí, shrabáno loňské listí, posbírány popadané větve, prořezány přerostlé křoviny, odstraněny shnilé pařezy, zavezeny propadliny od kanalizační a vodovní přípojky, zbroušeny lavičky. Dále byl odstraněn starý pro děti nebezpečný plot a nátěr laviček, prolejzaček, kolotoče, plotu.

Červenec 2006 jednání se společností PINNACLE, s. r. o. v Kunicích. RKO poukázalo na porušování územního plánu (výška náspu a staveb) a žádá splnění platných norem, jejichž dodržování bude striktně dodržovat v průběhu řízení o stavební povolení na haly C a D.

4. 6. 2006 Pořádání "2. dětského dne v Kunicích v areálu TJ Kunice "Ve Žlábkách". Více

Květen 2006 RKO zadalo vypracovat nezávislý posudek na ČVUT na posouzení dopravního zatížení na navrhované kruhové křižovatky na dálničním sjezdu. Následně proběhlo řízení na stavebním úřadě v Mnichovicích. Nezávislá studie ČVUT prokázala prospěšnost obou navrhovaných kruhových křižovatek, avšak poukazuje na kritický bod - stávající kruhovou křižovatku ústící do komerční zóny. Vzhledem k tomu, že pozemky nutné pro realizaci kruhové křižovatky na jižní rampě dálnice (u Droxi) jsou územním plánem schváleny jako ochranné pásmo zeleně, je nutná změna územního plánu.

Představení loga našeho občanského sdružení. Logo zobrazuje dominantu obce - kostel Svaté Máří Magdalény, nepatkové písmo pravidelně uvozující záměr sdružení, tj. vystupovat jako důvěryhodný partner pro státní i soukromé subjekty. Barevné provedení vychází z erbu obce i loga EU.


30. 4. 2006 "Pálení čarodějnic" na Jedlíčku, cca 150 účastníků bylo seznámeno s dosavadní činností RKO, vyhlídka na "obec pod halami".

20. 4. 2006 RKO upozornilo developera LAK na hrubé nedostatky na staveništi v podobě znečišťování kunického potoka a nezakrytých šachet kanalizace v blízkosti kunické zástavby. Zároveň byly prezentovány požadavky na kompenzaci obci.

15. 4. 2006 Zasedání mimořádné valné hromady v restauraci Na Staré faře v návaznosti na veřejné zasedání OÚ Kunice. Zápis z valné hromady, Zápis z veřejného zasedání.

21. 3. 2006 Jednání RKO s developerem, společností PINNACLE, s. r. o.

14. 3. 2006 Zasedání VR RKO, sepsány požadované dokumenty od developera a dohodnutí osobního jednání. Otevření bankovního účtu sdružení u Poštovní spořitelny, číslo účtu je 204128997/0300.

Březen 2006 Žádost o poskytnutí informací od OÚ Kunice ve věci LAK a hospodaření obce. Uzavření dohody na tvorbě společného a pravidelně vycházejícího Obecního zpravodaje. Zjišťování možností čerpání dotazí ze strukturálních fondů EU na opravy silnic v obci.

Únor 2006 RKO se stalo účastníkem ÚR ve věci LAK na stavebních úřadech Mnichovice, Velké Popovice. Vzhledem k nesrovnalostem ve vydaných povoleních byl podán návrh na přezkum vydaných rozhodnutí a návrh na zastavení stavby na krajském úřadě Středočeského kraje.

17. 2. 2006 Proběhlo společné zasedání výkonné a dozorčí rady RKO ve věci schválení dalšího postupu ve věci LAK, koordinaci kulturních akcí v obci, zhodnocení průběhu jednání s OÚ Kunice a proběhla volba předsedy a místopředsedů RKO.

13. 2. 2006 Proběhlo společné zasedání zastupitelstva OÚ Kunice a výkonné rady RKO ve věci LAK, zlepšení informovanosti a vzájemné spolupráce.

27. 1. 2006 zasedání valné hromady v Orlím hnízdě. Zápis z valné hromady

8. 12. 2005 registrace sdružení na Ministerstvu Vnitra ČR.

11. 11. 2005 Založení občanského sdružení "Rozvoj Kunic a okolí" Zápis přípravného výboru

 

 

Přidat k oblíbeným © 1999-2018 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/sdruzeni