Pohled na KuniceVZNIK SDRUŽENÍ 
ČINNOST SDRUŽENÍ 
STANOVY SDRUŽENÍ 
KONTAKT 

Vznik občanského sdružení RKO

Myšlenka založit občanské sdružení, které by přispívalo ke zlepšování kvality života obyvatel obce Kunice a zastupovalo je ve společných věcech, přišla na svět při jednání Václava Růžičky a Martina Bartáka, kteří následně iniciovali svolání přípravného výboru pro vznik občanského sdružení 11. listopadu 2005 v prostorách právě rekonstruovaného vidovického zámečku Berchtold. Za hojné účasti občanů byly definovány hlavní priority nově vznikajícího sdružení, mezi které patřila: :

  • nedostatečná komunikace mezi občany a obecním úřadem
  • všeobecná neinformovanost v obci
  • stav komunikací v obci
  • Logistický areál Kunice
  • provoz kanalizace, plyn, voda,....
  • nutnost zadat udělat zastavovací plán, dopravní obslužnost, výhled inženýrských sítí - kapacita,
  • stav a kapacita mateřské školky
  • oprava kostela
  • společenský a kulturní život v obcích
  • celkový vzhled obce.

Neprodleně po volbě prvních orgánů sdružení 27. ledna 2006 byly stanoveny priority činnosti a sdružení začalo fungovat. Mezi prvními řešenými aktivitami bylo aktivní zapojení se dění kolem probíhající výstavby logistického centra vznikajícího v katastru obce a eliminaci jeho negativních vlivů na obec, obnova obecního zpravodaje, brigády v mateřské školce, úklid obce a pořádání společenských akcí (dětský den, čarodějnice, mikulášská, koncerty apod.).

Z dlouhodobého hlediska se řada činností projevovala suplováním činnosti obecního úřadu a stejně tak některé priority bez aktivního zapojení obecního úřadu nebylo možné realizovat. Hlavním důvodem našeho vstupu do zastupitelstva obce byla nespokojenost s každodenním děním v naší obci, které se dotýkalo většiny z nás, obyvatel obce (rozbité silnice, velká zadluženost, nedostatečná kapacita školky, developerský projekt logistického areálu vyrůstajícího za našimi domy apod.). Proto do podzimních komunálních voleb v roce 2006 poslalo RKO své kandidáty a získalo nově 4 členy zastupitelstva (JUDr. Václav Růžička, Ing. Pavel Hirsch, Vladimír Hašek, Monika Svobodová).

Od té doby jsou zástupci RKO členy zastupitelstva a aktivita sdružení je vyvíjena primárně prostřednictvím obecního zastupitelstva, občanské sdružení v souladu se svými platnými stanovami je nadále aktivní v navazujících veřejněprospěšných aktivitách, které primárně nejsou v kompetenci obecního úřadu nebo lze prostřednictvím občanského sdružení efektivněji dosáhnout některých cílů (např. čerpání dotací, podpora dětí a mládeže).

Logo RKO
Představujeme Vám nové logo našeho občanského sdružení. Logo zobrazuje dominantu obce - kostel Svaté Máří Magdalény, nepatkové písmo pravidelně uvozující záměr sdružení, tj. vystupovat jako důvěryhodný partner pro státní i soukromé subjekty. Barevné provedení vychází z erbu obce i loga EU.


.


Přidat k oblíbeným © 1999-2018 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/sdruzeni